Pogoji poslovanja

Svetujemo vam, da pred uporabo naše spletne trgovine pazljivo preberete spodaj navedene pogoje poslovanja. V kolikor boste nadaljevali z nakupom v spletni trgovini kiddo.si, pomeni da ste seznanjeni in se strinjate s celotnimi splošnimi pogoji poslovanja.

Splošne določbe

Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje uporabe storitev elektronskega poslovanja podjetja Timaja, Maja Duh s.p kot upravljalca spletne trgovino kiddo.si, obseg storitev elektronskega poslovanja, ter pravice in obveznosti med uporabniki spletne strani in podjetja Timaja, Maja Duh s.p.. Prav tako pogoji poslovanja urejajo tudi poslovni odnos med podjetjem Timaja, Maja Duh s.p. in kupcem.

Podatki o podjetju

S spletno trgovino kiddo.si upravlja podjetje:

Timaja, Maja Duh s.p.
Bazoviška ulica 12
2000 Maribor
Slovenija

Davčna številka: SI95771301
Matična številka: 9428704000

Podjetje je vpisano v Poslovni register Slovenije na dan 1.7.2023.

TRR: SI56 6100 0002 8267 020, odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Veljavnost splošnih pogojev

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter drugih področij, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe.

V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo ta področja, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in s tem teh splošnih pogojev.

Podjetje Timaja, Maja Duh s.p. (v nadaljevanju upravljalec / prodajalec) ima pravico do občasnega dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletnem mestu www.kiddo.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembami in dopolnitvami, v kolikor po objavi sprememb nadaljuje z uporabo elektronskih storitev.

Odgovornost za delovanje in vsebino spletne strani

Upravljalec bo pri urejanju spletnega mesta skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh straneh (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, reklamacijski postopek).

Upravljalec se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.

Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravljalec ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.

Za namene statistike si podjetje Timaja, Maja Duh s.p., pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika, predvsem pa ne pridobiva IP naslova obiskovalcev. Kakršnokoli spremembo upravljanja spletne strani bomo objavili na tem mestu. Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni vsebino svojih spletnih strani ali spremeni posamezne parametre storitev ali storitve ukine brez predhodnega opozorila.

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost podjetja Timaja, Maja Duh s.p. ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta www.kiddo.si.

Podjetje Timaja, Maja Duh s.p. ali druge osebe v nobenem primeru niso odgovorne za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Za morebitne napake na tem spletnem mestu (cene, dobavni roki, opisi izdelkov, ipd.) se vam opravičujemo.

Upravljalec lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo storitev, ki se nahajajo na spletnem mestu www.kiddo.si zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega družba meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje storitev.

Na spletnem mestu www.kiddo.si nekatere spletne povezave vodijo tudi na nekatere druge spletne strani, ki jih ne upravlja podjetje Timaja, Maja Duh s.p. in tudi ne preverja njihove vsebine. Podjetje navaja te povezave zgolj kot informacijo uporabnikom in takšne povezave ne predstavljajo uradne ponudbe ali odobravanja izdelkov, storitev ali informacij ter tudi ne pomenijo nobenih povezav med podjetjem Timaja, Maja Duh s.p. in med upravljavci teh povezanih spletnih strani.

Odgovornost uporabnika

Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.

Mladoletne osebe so pred nakupom izdelka dolžne pridobiti soglasje staršev oziroma skrbnikov.

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost elektronskih storitev so uporabniku omogočene “take, kot so” in brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne.

Uporabnik se obvezuje, da bo posebej skrbno varoval svoje osebno geslo in ga ne bo dajal v uporabo ali na vpogled tretjim osebam ter v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile njegov dostop do elektronskih storitev (predvsem pri opravi nakupa).

Uporabnik se zavezuje tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril podjetja Timaja, Maja Duh s.p., in drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili zagotavljal najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja elektronskih storitev in takoj obvestili upravljalce spletnega mesta www.kiddo.si o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo elektronskih storitev.

Uporabnik lahko po lastni presoji in skladno z navodili odpove uporabo elektronskih storitev (odpoved registracije) ter zahteva izbris uporabniškega imena in drugih podatkov, shranjenih za potrebe dostopa do teh podatkov. Upravljalec spletnega mesta www.kiddo.si avtomatično izbriše uporabniško ime in izbriše druge podatke iz sistema storitev, če uporabnik sistema ne uporablja več kot tri leta.

Način poslovanja in komuniciranje

Podjetje Timaja, Maja Duh s.p. posluje tako s fizičnimi (B2C) kot pravnimi osebami (B2B) z uporabo elektronskih sredstev v obliki spletne trgovine, ki se nahaja na spletnem naslovu www.kiddo.si.

Podjetje Timaja, Maja Duh s.p. bo z uporabnikom stopilo v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo samo, če ta temu ne bo izrecno nasprotoval, oziroma, če se bo uporabnik s tem vnaprej strinjal. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila kot taka jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb (popusti, promocije ipd.) bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

Spletno mesto www.kiddo.si je namenjeno tudi uporabi poslovnih uporabnikom – B2B (tako podjetnikom posameznikom, kot tudi drugim javnim in zasebnim pravnim osebam). Zanje se ne uporabljajo določbe teh splošnih pogojev, ki zadevajo pravice in obveznosti namenjenim izključno potrošnikom.

Ponudba, cene in plačilo

Lastnosti izdelkov

Fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelkov (predvsem glede barvnega odstopanja). Prodajalec se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine (tekstovnega ali slikovnega materiala). Fotografije, slike ali posnetki, objavljeni v okviru ponudb, so last Timaja, Maja Duh s.p. ali njenih dobaviteljev, poslovnih partnerjev ali pa so zgolj simbolični in ne zagotavljajo natančnih lastnosti izdelka ali storitve ter lahko prikazujejo simbolično ali dejansko storitev, ponudbo, podjetje ali blago oziroma prodajno akcijo. Čeprav se prodajalec trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Veljavnost ponudbe in cene

Cene izdelkov na spletni strani so prikazane v evrih (EUR) in ne vsebujejo stroškov poštnine oz. dostave. Le-ti se obračunajo dodatno pred oddajo naročila. Podjetje Timaja, Maja Duh s.p. je davčni zavezanec, vse cene imajo obračunan tudi DDV.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila s spodaj navedenimi načini plačila, pod navedenimi pogoji.

V spletni trgovini so navedene cene kot redne (prečrtane) in akcijske (znižane) cene.

Redne (prečrtane) cene veljajo za vse uporabnike (prijavljene in neprijavljene) spletne trgovine kiddo.si in nimajo vnaprej določene veljavnosti ter se lahko kadarkoli spremenijo brez posebnega predhodnega obvestila. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo podjetje Timaja, Maja Duh s.p. kupcu omogočilo odstop od nakupa ali ponudilo rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Akcijske (znižane) cene veljajo za vse uporabnike (prijavljene in neprijavljene) spletne trgovine kiddo.si in veljajo za določen ali nedoločen čas. Akcijske cene so lahko določene za konkretne artikle, konkretno vrsto artikla ali blagovno znamko. Akcijske cene vejajo za količine, običajne za gospodinjstva. Akcijske cene so posebej označene in veljajo za čas trajanja akcije v spletni trgovini kiddo.si. Če le ta ni naveden, veljajo do preklica oziroma do razprodaje zalog.

Kode za popust

Kode za popust oziroma promocijske kode prinašajo različne ugodnosti pri nakupu preko spletne trgovine kiddo.si. Aktivne kode lahko najdete na družabnih omrežjih, v elektronskem sporočilu ali kakšnih drugih medijih.

Kode prinašajo različne ugodnosti, od različnih darilc do popustov. Popusti so lahko izraženi v procentih, določenih zneskih ali kot brezplačni artikli. Popusti veljajo le ob pravilni uporabo ter na način, ki je objavljen na naši spletni strani. Vsakršna koda je vedno časovno omejena in v kolikor se ne izkoristi v določenem roku, postane neveljavna. V primeru, da kupec izkoristi kodo za popust, ali naročilo s koriščeno kodo kasneje sam prekliče po lastni volji, do nove ugodnosti z naslova te kode ni več upravičen.

Kode za popust se med seboj izključujejo in se ne seštevajo, razen v primeru, da je navedeno drugače. Prav tako se popust ne upošteva na darilne ali vrednostne bone.

Uporaba kode za popust
 • Izberite artikle, ki jih želite kupiti in jih dajte v košarico. Vrednost vašega naročila mora biti vsaj 1 € višja od vrednosti kode za popust. Ko končate z dodajanjem artiklov v košarico, nadaljujte s klikom na gumb Na blagajno. Vnesite osebne podatke in izberite način dostave in navedite naslov za dostavo ter izberite način plačila.
 • V istem koraku kliknite na polje Imate kupon? Kliknite tukaj za vnos kode in v polje Koda kupona vpišite kodo za popust in vnos potrdite s klikom na gumb Vnesi kupon.
 • Ko vpišete kode za popust, se vrednost kod za popust avtomatsko odšteje od cene vašega naročila. Ostane znesek, ki ga je potrebno še poravnati.
 • Koda za popust je lahko tudi enkratna koda, kar pomeni, da jo lahko uporabite le enkrat.
 • Kombinacija različnih oblik ugodnosti (koda za popust, promocijska koda in bonus) znotraj istega naročila ni mogoča.

Načini plačila

V spletni trgovini so omogočeni naslednji načini plačila:

 • Plačilo po povzetju* z gotovino ali kartico ob prevzemu. Opozorilo: Za plačilo po povzetju se zaračuna dodaten strošek v višini 2 €.
 • Plačilo po ponudbi/predračunu,** ki ga boste prejeli po e-pošti, rok plačila predračuna je dva (2) delovna dneva. Po poteku roka za plačilo, ponudnik več ne jamči rezervacije za naročene izdelke.
 • Plačilo s plačilnimi karticami poteka preko plačilnega sistema Stripe. Podatki o karticah se ne beležijo na strežniku podjetja, tako da je vaša varnost 100% zagotovljena. Stripe zagotavlja maksimalno varnost transakcije. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Plačevanje je mogoče z naslednjimi karticami: Mastercard, Visa, America Express.
 • Plačilo s PayPal-om ali plačilo s kreditnimi karticami preko PayPal spletnega sistema, ki omogoča varno plačevanje s kreditnimi karticami (Mastercard, Visa, Maestro in American Express). Kupcu za uporabo kreditnih kartic ni potrebno ustvariti svoj PayPal uporabniški račun. Plačilni sistem PayPal velja za enega najbolj varnih plačilnih sistemov na svetu.

*Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico zahtevati plačilo z nakazilom na naš transakcijski račun po ponudbi/predračunu.

**Po prejemu plačila po ponudbi/predračunu gre naročilo naprej v proces obdelave.

Izdaja računa

Kupec prejme račun ob opravljeni dobavi v elektronski obliki (pdf format) na njegov elektronski naslov, ki ga je vnesel ob izpolnjevanju naročila. Na računu so jasno razvidne cene naročenih artiklov in stroškov v povezavi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

Sklenitev pogodbe in postopek nakupa

Prodajna pogodba po Zakonu o varstvu potrošnikov ZVPot-1 (UL RS, št. 130/2022) je pogodba, s katero se podjetje Timaja, Maja Duh s.p. kot prodajalec in kot upravljalec spletne trgovine kiddo.si, zavezuje, da bo blago, ki se prodaja, izročeno potrošniku tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zaveže, da bo prodajalcu plačal kupnino. Za prodajno pogodbo po tem zakonu se šteje tudi pogodba, katere predmet so blago in povezane storitve, če je glavni namen pogodbe prenos lastninske pravice na blagu, ter pogodba med potrošnikom in prodajalcem za dobavo blaga, ki ga je treba izdelati ali proizvesti.

Prodajna pogodba stopi v veljavo v trenutku opravljenega nakupa oz. ob oddaji naročila s strani kupca!

Vrste uporabnikov

Z enkratnim vpisom v spletno trgovino kiddo.si preko elektronske pošte postane obiskovalec član spletne trgovine kiddo.si. Tako uporabnik pridobi pravico do nakupa v spletni trgovini kiddo.si. Ob registraciji v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo člana nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Registracija je možna tudi med postopkom nakupa. Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na elektronski naslov info@kiddo.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen preko elektronske pošte.

Postopek nakupa

Naročanje je možno 24 ur na dan, vse dni v letu. Kupec izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščeni v kategorijah.

Do nakupa v spletni trgovini kiddo.si pridete v petih korakih: izberete izdelek oz. izdelke in jih dodate v košarico, pregledate nakupovalno košarico, vpišete svoje podatke za račun in dostavo, izberete način dostave in plačila ter potrdite naročilo. Izbrano blago vam nato v najkrajšem možnem času dostavimo na izbrani naslov.

S pomikom na Košarica se vam prikaže seznam izdelkov, ki so dodani v košarico. S klikom na gumb Prikaži košarico si lahko ogledate izdelke v košarici in skupni znesek naročila (skupaj s ceno dostave), tu lahko v polje Koda kupona vnesete kodo za popust in kliknete na puščico. S klikom na Nadaljuj na blagajno, se pomaknete na zadnji korak do zaključka naročila. Najprej vpišete podatke plačnika (ime, priimek, naziv podjetja, če želite račun na podjetje, izberete državo, vpišete ulico, poštno številko, mesto, telefon in e-poštni naslov). Nato izberete ali želite dostavo na drugi naslov, če tega ne želite, bodo izdelki dostavljeni na naslov, ki bo na računu. V polje za Opombe naročila lahko vpišete svoje opombe. Izberete še način plačila in s strinjanjem naših pogojev zaključite nakup s klikom na gumb Kupite sedaj.

Po oddaji naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. S tem sporočilom potrjujemo prejem naročila v čakalno vrsto. Običajno prejmete elektronsko obvestilo v 5 minutah, lahko pa se to časovno podaljša zaradi različnih nastavitev elektronskih poštnih odjemalcev.

V primeru, da želite naročiti preko telefona nas lahko pokličete na telefonsko številko 041 241 751, od ponedeljka do petka med 8:00 in 14:00. Pri naročilu preko telefona bomo potrebovali enake podatke kot pri naročilu preko spleta.

Po oddaji naročila

Pridružujemo si pravico do zavrnitve naročila v primeru, da artikla ni več na zalogi ali očitno napačnih cen, ki lahko nastanejo v primeru napak pri avtomatiziranih prenosih, o čemer vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času. V primeru nejasnosti, preverjanja podatkov ali zagotavljanja pravilne dobave vas lahko pokličemo na telefonsko številko, ki ste jo vnesli ob oddaji naročila.

Blago bomo pripravili v dogovorjenem roku in poslali na vaš naslov. Ko bo naročilo odposlano, boste obveščeni preko elektronske pošte. V primeru, da ste naročili blago, ki ga zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo odpremiti v obljubljenem roku, vas o novem dobavnem roku obvestimo po telefonu ali na vaš elektronski naslov.

Preko elektronske pošte se lahko kupca tudi sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči na elektronski naslov info@kiddo.si ali po telefonu, da bo artikel odstranil iz naročila. Podjetje Timaja, Maja Duh s.p. v tem primeru vrne kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca – ali odpremi in dobavi ali pa celotno naročilo stornira. Če dobavitelj ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka dveh tednov od dneva oddaje naročila, lahko podjetje Timaja, Maja Duh s.p. naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Podjetje Timaja, Maja Duh s.p. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih podjetje nima na zalogi v lastnem skladišču, razen v kolikor bi jo podjetje Timaja, Maja Duh s.p. ali oseba, za katero je podjetje odgovorno, povzročilo namenoma ali iz malomarnosti.

Prodajalec v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti ali SMS-u sporočilu obvesti kupca. SMS sporočil, ki so odgovor na obvestilo o pripravi in odpremi pošiljke s strani kurirja (Pošte Slovenija ali dostavne službe GLS) podjetje Timaja, Maja Duh s.p. ne prejme, zato kupce prosimo, da na SMS sporočila ne odgovarjajo, ampak se na nas obrnejo preko navednih kontaktov (elektronski naslov in telefon).

Obvestila o statusu naročila

Prodajalec si pridržuje pravico, da preko posredovanih kontaktnih podatkov (telefonska številka ali elektronski naslov) kupca obvesti, ko je naročilo odposlano in če pošiljka v 3-5 dneh ni prevzel. Če odposlan paket ni pravočasno prevzet, si prodajalec pridržuje pravico, da pokliče na navedeno telefonsko številko kot opomnik za prevzem paketa.

Dostava in stroški

Naša pogodbena partnerja za dostavo pošiljk sta Pošta Slovenije d.o.o. in dostavna služba GLS, vendar si pridržujemo pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo izpolnjeno bolj učinkovito.

Strošek poštnine je enoten za celotno Slovenijo in je neodvisen od teže ali velikosti izdelka. Za naročila do 100 € znaša 4,90 €, za naročila nad 100 € pa je poštnina brezplačna. Podatek o strošku dostave je kupcu na voljo pri oddajanju naročila.

Pri izbiri plačila po povzetju s zaračuna še dodaten strošek provizije, ki znaša 2 €. O višini stroškov dostave je kupec seznanjen v povzetku naročila, še pred potrditvijo oddaje naročila z obveznostjo plačila, in sicer z ločenim prikazom zneska teh stroškov. Stroški dostave so prikazani tako na naročilu, kot tudi na računu za izdano blago in jih kupec poravna skupaj z zneskom naročila. Strošek dostave je del končne cene celotnega naročila.

Prodajalec se sam odloči s katero dostavno službo bo poslal naročilo.

Za dostave izven Slovenije se zaračuna dostava po tarifi iz veljavnega cenika Pošte Slovenije d.o.o., ki ga lahko najdete na tej povezavi, skupaj z administrativnimi stroški. Na željo kupca lahko dostavo izvršimo tudi preko drugih ponudnikov tovrstnih storitev, pri čemer pa organizacijo dostave izvrši kupec, stroški take poštnine pa niso zajeti v predračunu in tudi niso prikazani v izdelavi cene.

Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljalca.

Osebni prevzem blaga

V primeru osebnega prevzema je potrebno ob oddaji naročila namesto dostave izbrati osebni prevzem. Kupec lahko po predhodnem dogovoru kupljen artikel prevzame na sedežu podjetja Timaja, Maja Duh s.p., pri čemer je dolžan izdelek na licu mesta pregledati in ugovarjati morebitnim napakam. Pri osebnem prevzemu kupec ne plača stroškov dostave. V primeru prevzema na sedežu podjetja je možno predhodno plačilo preko spletne trgovine ali z gotovino ob samem prevzemu.

Dobavni rok

Za vse izdelke na zalogi velja dobavni rok 1 – 3 dni. V primeru omejenih količin (zadnji kosi), bo stranka obveščena o kakršnikoli spremembi.

V vsakem primeru bo kupec po elektronski pošti dodatno obveščen o roku dobave za vsako naročilo ali o izdelkih, ki niso na zalogi. V primeru kritične zaloge (zadnji kos) se dobava izvrši kupcu, ki je prvi naročil izdelek. Ostale kupce se obvesti o novem dobavnem roku.

Preklic naročila

Oddano naročilo lahko kupec brez dodatnih stroškov prekliče do prejema elektronskega sporočila o odpremi blaga. Preklic naročila je možno izvesti le na info@kiddo.si.

Ob preklicu mora uporabnik obvezno navesti naslednje podatke:

 • številka naročila,
 • ime in priimek kupca,
 • naslov kupca.

V primeru nedobavljenosti izdelkov iz naročila, si ponudnik pridržuje pravico do preklica naročila, če se stranka ne odzove na ponudnikovo sporočilo. Ponudnik bo pred tem stranko obvestil preko e-maila in/ali jo kontaktiral na telefonsko številko, ki je podana ob naročilu. V primeru, da se stranka ne odzove v roku desetih (10) delovnih dni, lahko ponudnik sam prekliče oddano naročilo. Strankam, ki so naročilo predhodno plačale preko bančnega nakazila, Monete, Pay Pala ali kreditne kartice, se denar vrne v roku petih (5) delovnih dni od preklica naročila.

Neprevzem poslanih izdelkov

V kolikor kupec brez razloga in pojasnila zavrne ali ne prevzame paket, ki je odposlan s plačilom po povzetju, ter od pogodbe ne odstopi pisno, se le-to ne šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe.

Kupec je v primeru neprevzema tako odgovoren za plačilo odškodnine za nastalo škodo, za kar mu bo ponudnik izstavil zahtevek vključno s podatki za plačilo, ki ga je kupec dolžan poravnati, saj pogodbe – naročila ni prekinil preko elektronske pošte info@kiddo.si (oziroma preko drugih veljavnih načinov, ki jih ZVPot predvideva). V primeru neplačila poslanega zahtevka, se zadeva ureja z rednim pravdnim postopkom. Znesek, ki ga zaračunamo, je 7,90 €.

Prav tako si v primeru neprevzema paketa Kiddo pridružuje pravico do sprembe načina plačila ob naslednjem naročilu. O spremembi je kupec obveščen preko e-maila, izbira pa lahko med plačilom po predračunu, s kreditno kartico in PayPal-om.

Poškodbe pri transportu

Kupec je pri prevzemu pošiljke dolžan pregledati njeno vsebnost. V primeru fizičnih poškodb pošiljke ali v primeru, da manjka njena vsebina in pošiljka kaže znake odprtja, je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) reklamirati pri dostavljalcu (t.j. navadno Pošta Slovenija d.o.o. ali kurirska služba GLS), ki je dolžan rešiti reklamacijo na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornost. V teh primerih lahko kupec upravičeno zavrne sprejem pošiljke.

V primeru dostave v paketomate dostavnih služb, poškodovano pošiljko v nespremenjenem stanju odnesite na najbližjo pošto oz. sedež kuriske službe GLS v kraju bivanja in zahtevajte, da se sestavi zapisnik o škodi. Dokaze zavarujte vedno s posnetki slik.

Prosimo, da o poškodbi pošiljke obvestite tudi nas na kontaktni elektronski naslov info@kiddo.si ter priložite slike in druge dokaze. Samo tako bomo lahko ustrezno ukrepali in zahtevali od dostavljalca, da nemudoma uvede postopek in ga ustrezno reši. Podjetje Timaja, Maja Duh s.p., bo kupcu poslalo nov paket z naročenimi izdelki, obravnavo postopka pa prevzelo v celoti nase.

Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Pravica do odstopa od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.

Odstopni rok iz 134. člena Zakona o varstvu potrošnikov, začne teči, ko:

 • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad blagom;
 • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;
 • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;
 • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Način izvrševanja pravice

Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, pri čemer ni dolžan navesti razloge za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na sedež podjetja prodajalca (Timaja, Maja Duh s.p., Bazoviška ulica 12, 2000 Maribor) ali na kontaktni elektronski naslov info@kiddo.si.

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju tudi preko obrazca za vračilo blaga (kliknite tukaj).

Vrnitev prejetega blaga v štirinajstih (14) dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa.

Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku štirinajst (14) dni po poslanem sporočilu o odstopu. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo.

Kdaj kupec nima pravice do odstopa

Kupec nima pravice odstopiti od pogodbe:

 • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je hitro pokvarljivo (živilsko blago) ali kateremu je že potekel rok uporabe;
 • pri pogodbah o dobavi zapečatenega blaga, kjer je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je fizično posegel v izdelek.

Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti kot:

 • v primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan;
 • odprta vsebina pri pokvarljivem materialu (pri prehranskih artiklih odprta oz. poškodovana embalaža, in poškodbe na embalaži neživilskih izdelkov oz. njihovo odprtje);
 • v primeru mehanskih poškodb blaga;
 • če je pri aparatih baterija bila že uporabljena;
 • če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme.

Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe in stroški, povezani z odstopom

(1) Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.

(2) Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde.

(3) Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa. Kupec ni upravičen do povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

(4) Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe

(1) V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v štirinajstih (14) dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

(2) Podjetje vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če se je kupec izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva in, če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

(3) Pri prodajni pogodbi lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

(4) Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga takega blaga običajno ni mogoče vrniti po pošti.

Garancija

Garancija je vsaka obveznost, ki jo prodajalec prevzame do kupca poleg zakonskih obveznosti prodajalca iz naslova obveznega jamstva za skladnost blaga in s katero se zaveže, da bo potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil del ali vso kupnino, kadar blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem. Kupec zahtevek iz garancije uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali pooblaščenem servisu.

Izdelek ima garancijo, če je tako navedeno v garancijskem listu ali na računu, ki se kupcu posreduje najpozneje ob dobavi blaga oz. hkrati z izdelkom. Kupec bo v tem primeru prejel še navodila za sestavo ali uporabo ter seznam pooblaščenih servisov. Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu ali pa na računu.

Objavljeni izdelki na spletnem mestu www.kiddo.si imajo garancijo, če je ta zapisana ob artiklu, ki se objavlja, sicer pa nas v zvezi s tem kontaktirajte na elektronski naslov info@kiddo.si, kjer boste dobili konkretne informacije o obstoju garancije pri posameznem izdelku.

Pravice iz garancije

Proizvajalec je dolžan zagotoviti brezplačno popravilo in vzdrževanje izdelka ves čas garancijskega roka, po preteku tega roka pa le proti plačilu. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak.

Proizvajalec mora na podlagi garancije zagotoviti odpravo napake najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve za odpravo napake, sicer mora izdelek nadomestiti z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

Če proizvajalec v roku 30 dni vključno z morebitnim podaljšanim rokom 15 dni, ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko kupec zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. V primeru ko kupec zahteva sorazmerno znižanje kupnine , je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je kupec prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga lahko kupec zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca.

Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko kupcu za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima kupec pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Podjetje Timaja, Maja Duh s.p., kot upravitelj in prodajalec preko spletne trgovine kiddo.si daje garancijske liste za blago, ki ga samo uvaža. V tem primeru za nas veljajo enake zahteve pri uveljavitvi garancije, kot to velja za proizvajalce. To pomeni, da ves reklamacijski postopek in uveljavitev garancije rešujemo mi, na enak način proizvajalci.

Postopek uveljavljanja pravic iz garancije

Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije ali pooblaščenega servisa zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski in servisni list ter kopijo računa. Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov.

Kupec lahko zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije pošlje izdelek neposredno na najbližji pooblaščeni servis, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake in blago pošlje tudi na sedež prodajalca, ki bo kupcu v roku 8 delovnih dni odgovoril na garancijski zahtevek.

Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Jamstvo za skladnost blaga

Podjetje Timaja, Maja Duh s.p., kot upravljalec spletne trgovine kiddo.si, jamči, da bo potrošnikom dobavljalo blago, ki izpolnjuje subjektivne zahteve (72. člen, ZVPot-1), objektivne zahteve (73. člen, ZVPot-1) in objektivne zahteve za skladnost blaga z digitalnimi elementi (74. člen, ZVPot-1) Zakona o varstvu potrošnika, kadar je to primerno, ter odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

Blago ni skladno, kadar niso izpolnjene vse zahteve po Zakonu o varstvu potrošnikov ZVPot-1 (UL RS, št. 130/2022).

Subjektivne zahteve za skladnost blaga

Blago je skladno s prodajno pogodbo, kadar:

 • ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;
 • je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;
 • je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter
 • je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Objektivne zahteve za skladnost blaga

Poleg subjektivnih zahtev mora blago tudi:

 • ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;
 • biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;
 • biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno, in
 • biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem.

Če dokažemo, da za javno izjavo nismo vedeli in od nas ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel, je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga, za tovrstne očitke, glede javne izjave iz zadnje točke, ne odgovarjamo.

Objektivne zahteve za skladnost blaga z digitalnimi elementi

V primeru blaga z digitalnimi elementi, podjetje Timaja, Maja Duh s.p. jamči, da bo zagotovilo, obveščenost potrošnika o morebitnih posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti blaga z digitalnimi elementi, in so mu te posodobitve tudi dobavljene v obdobju:

 • ki ga potrošnik lahko razumno pričakuje glede na vrsto in namen blaga in digitalnih elementov ter ob upoštevanju okoliščin in narave pogodbe, kadar prodajna pogodba določa enkratno dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve, ali
 • dveh let od dobave blaga z digitalnimi elementi, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, ali
 • v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v obdobju, daljšem od dveh let.

Če potrošnik v razumnem roku ne namesti posodobitev, kljub temu, da se ga obvesti o razpoložljivosti posodobitve in posledicah, če posodobitve ne namesti, kljub razumljivim in vodljivim navodilom za namestitev, dobavljenih mu v skladu s prejšnjim odstavkom, podjetje Timaja, Maja Duh s.p. ni in ne bo odgovorno za neskladnost, ki je posledica samo tega, da ni bila opravljena ustrezna posodobitev.

Kako se pravica iz naslova neskladnosti uveljavi?

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Kupec mora podjetje Timaja, Maja Duh s.p. o morebitni neskladnosti, skupaj z natančnim opisom le-te, na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in nam omogočiti pregled blaga za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno.

Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem (1) letu od dobave blaga, razen, če vam kot prodajalec dokažemo drugače ali, če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti. Po enem letu od dobave, je za dokazno breme, če z njegovimi navedbami ne soglašamo, na strani kupca.

Če se bo porodil dvom, da je obstoj neskladnosti blaga sporen, vas bomo o tem pisno obvesti v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka. Pravico za uveljavljanje odprave zaradi neskladnosti na artiklu natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov ZVpot-1 (UL. št. 130/2022).

Za izdelke, ki ste jih kupili do vključno 25. 1. 2023, velja stari ZVPot oz. uveljavljanje stvarne napake in imate pravico prosto izbirati med:

 • popravilom oz. odpravo napake,
 • zamenjavo blaga z novim, brezhibnim,
 • znižanjem kupnine sorazmerno z napako,
 • vračilom celotne kupnine.

Za izdelke, kupljene od vključno 26. 1. 2023 dalje pa veljajo spremembe, ki jih prinaša ZVPot-1 in določen vrstni red uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov. Kot kupec lahko najprej zahtevate brezplačno vzpostavitev neskladnosti, bodisi s popravilom blaga ali zamenjavo blaga z novim, brezhibnim (razen, če je to nemogoče ali, če določen zahtevek lahko za nas kot prodajalca predstavlja nesorazmerne stroške v primerjavi z drugim).

Če  temu zahtevku ne ugodimo v 30 dneh (rok se izjemoma lahko podaljša za 15 dodatnih dni), lahko od nas zahtevate:

 • znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali
 • odstop od pogodbe in vračilo celotne kupnine.

Ne glede na zgornja določila lahko kot kupec zahtevate vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Vračilo kupnine zaradi uveljavljanja zahtevka iz naslova neskladnosti izdelka

Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, prodajalec potrošniku vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih (8) dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj.

Kadar potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno, prodajalec vrne del kupnine v osmih (8) dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

Podjetje Timaja, Maja Duh s.p. mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za morebitno neskladnost svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ZVPot-1 (UL RS, št. 130/2022). Vsi naši kupci lahko uveljavljajo svoje pravice iz naslova neskladnosti izdelka, če nas o tem obvestite  v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, a najkasneje v roku dveh let odkar je bilo blago izročeno.

Kupec lahko zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke.

Reklamacije

V primeru, da naročen izdelek nima lastnosti in odlik, ki jih je prodajalec izrecno obljubil oziroma je prodajalec odpremil napačen izdelek (v napačni količini, v napačni barvi, ipd.) ali se ti kako drugače razlikujejo od naročila, lahko kupec blago reklamira s pisnim obvestilom, ki ga naslovi na naročniško služno podjetja. V primeru napačne dobave izdelka mora kupec o tem nemudoma obvestiti prodajalca, ki bo reklamacijo skušal rešiti v čim krajšem možnem času.

Kupec mora o reklamaciji pisno obvestiti prodajalca in poslati izdelek na njegov sedež, pri čemer mora natančno opisati napako in navesti reklamacijski zahtevek. Kupec mora poleg blaga z vso priloženo dodatno opremo priložiti še kopijo računa, garancijski in servisni list ter druge morebitne spremne dokumente.

Prodajalec bo na pisno obvestilo odgovoril v roku osmih (8) delovnih dni od prejema obvestila. V kolikor ugotovi, da je zahtevek neupravičen bo o tem obvestil kupca ter mu vrnil artikel na njegove stroške.

Kupec lahko v okviru reklamacijskega zahtevka zahteva popravilo artikla, znižanje kupnine (v sorazmerju z napako), zamenjavo blaga ali pa vračilo kupnine.

Zavrnitev reklamacije

Podjetje Timaja, Maja Duh s.p. si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

 • če ima blago mehanske poškodbe na ohišju ali pa na komponentah,
 • če blago ni bilo vrnjeno v originalni embalaži,
 • če kupec ne predloži kopijo računa,
 • če je blago poslano na naš naslov z odkupnino,
 • če je zaradi nepravilnega pakiranja in odpreme prišlo do mehanskih poškodb na artiklih ali povzročene kakršnekoli okvare,
 • če k artiklom ni priložena vsa oprema, ki je bila stranki posredovana ob nakupu ter garancijski list,
 • če je neskladnost izdelka neznatna.

Škoda

Prodajalec ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarja:

 • za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca), mehanskih poškodbe in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč;
 • za poškodbe, ki so nastale med transportom s strani dostavljalca, katerega kupec sam določi za prevzem pošiljke na sedežu podjetja ponudnika in s tem dostave izdelkov na svoj naslov;
 • za poškodbe, ki nastanejo med transportom s strani kupca ali tretje osebe, ki ni dostavljalec in jo je imenoval kupec za prevzem blaga na sedežu podjetja ponudnika blaga oz. prodajalca, v njegovem imenu.

Končne določbe

Mnenja in pritožbe uporabnikov

Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavlja na sedež podjetja Timaja, Maja Duh s.p., Bazoviška ulica 12, 2000 Maribor ali na elektronski naslov info@kiddo.si.

Morebitne pritožbe upravljalec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljalec kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

Avtorske pravice

Spletno mesto www.kiddo.si je avtorsko zaščiteno in je v lasti podjetja Timaja, Maja Duh s.p..

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Podjetje Timaja, Maja Duh s.p. skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015; ZIsRPS), obvešča svoje kupce, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Po pravilih ZIsRPS potrošnik lahko vloži pobudo za reševanje spora pri izvajalcu IRPS le po predhodnem neuspelem poizkusu reševanja spora neposredno pri ponudniku.

Kupce zato pozivamo, da se vedno najprej obrnejo na nas in skupaj bomo rešili nastalo težavo.

Podjetje Timaja, Maja Duh s.p. kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).  Platforma je na voljo na elektronski povezavi za SLO govorno področje  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL , oziroma na povezavi uradne strani platforme http://ec.europa.eu/odr.

Reševanje sporov

V kolikor morebitne spora med uporabnikom storitev in ponudnikom storitev ni možno rešiti sporazumno z metodo reševanja pritožb, je za medsebojne spore pristojno sodišče v Mariboru.