Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Pravica do odstopa od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.

Odstopni rok iz 134. člena Zakona o varstvu potrošnikov, začne teči, ko:

 • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad blagom;
 • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;
 • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;
 • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Način izvrševanja pravice

Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, pri čemer ni dolžan navesti razloge za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na sedež podjetja prodajalca (Timaja, Maja Duh s.p., Bazoviška ulica 12, 2000 Maribor) ali na kontaktni elektronski naslov info@kiddo.si.

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju tudi preko obrazca za vračilo blaga (kliknite tukaj).

Vrnitev prejetega blaga v štirinajstih (14) dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa.

Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku štirinajst (14) dni po poslanem sporočilu o odstopu. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo.

Kdaj kupec nima pravice do odstopa

Kupec nima pravice odstopiti od pogodbe:

 • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je hitro pokvarljivo (živilsko blago) ali kateremu je že potekel rok uporabe;
 • pri pogodbah o dobavi zapečatenega blaga, kjer je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je fizično posegel v izdelek.

Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti kot:

 • v primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan;
 • odprta vsebina pri pokvarljivem materialu (pri prehranskih artiklih odprta oz. poškodovana embalaža, in poškodbe na embalaži neživilskih izdelkov oz. njihovo odprtje);
 • v primeru mehanskih poškodb blaga;
 • če je pri aparatih baterija bila že uporabljena;
 • če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme.

Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe in stroški, povezani z odstopom

(1) Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.

(2) Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde.

(3) Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa. Kupec ni upravičen do povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

(4) Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe

(1) V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v štirinajstih (14) dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

(2) Podjetje vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če se je kupec izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva in, če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

(3) Pri prodajni pogodbi lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

(4) Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga takega blaga običajno ni mogoče vrniti po pošti.